Awangardowa idea 21st Century Development

definiując prawdę o nieruchomości, dobro tworzenia na miarę potrzeb oraz eksponowanie piękna poprzez estetykę wyraża nową jakość.

 

Urbano Planing Team jest pierwszą pracownią urbanistyczną określającą zespół tendencji i trendów w projektowaniu systemów mieszkaniowych XXI wieku

oraz jednostką doradzającą w windowaniu standardu obiektów hotelowych. Firma specjalizuje się w doradztwie biznesowym. Dysponuje wiedzą

i doświadczeniem, a zainteresowania i przekonania właścicieli i pracowników formułują hierarchię wartości 21st Century Development.

 


Jesteśmy dumni z tego, że projektujemy na miarę 21 wieku. Nasze wizje określamy poprzez marki i obrazy. Prawdą jest, że

posiadamy zdolność do projektowania wizji śmiałych i odważnych oraz pionierskich, bo niekonwencjonalnych i wysoce artystycznych.

Poprzez nasze projekty wkraczamy w przyszłość. Kreatywne i nowatorskie propozycje nie dewastują ustalonych wcześniej zagadnień

kulturowych i społecznych. Ponadzmysłowe postrzeganie potrzeb i trendów wspiera nas w tworzeniu projektów inteligentnych. Ściśle

uporządkowany porządek projektowy umacniamy o przemyślane i odpowiedzialne systemy wartości. Nasze wizje planistyczne stawiają

projekty na wysokim poziomie nowej skali, gdzie liczy się jakość. Nie odrzucamy dotychczasowych styli i bazujemy na dorobku

cywilizacyjnym. Zawsze poszukujemy kreatywnych i oryginalnych rozwiązań. Nowy kierunek w projektowaniu nazwaliśmy 21st Century

Developement. Marka URBANO w 2015 roku obchodzi 10 lecie działalności.

 

Rafał Gorączniak

 


  Żyjemy i pracujemy w środowisku zmieniających się standardów. To co obserwujemy, to niestety z jednej strony zjawiska

prowadzące do niesymetrycznego pod względem zasobów konsumowania środowiska naturalnego, z drugiej strony do prowadzenia

polityki profitów kosztem jakości. Zapowiadane przeludnienie ziemi zagraża dogłębnemu rujnowaniu ekosystemów. Bylejakość,

najogólniej mówiąc nas drażni, a oferowanie usług czy produktów poniżej minimum powoduje alergię. W naszej wizji jutra

fundamentem przyszłych systemów mieszkaniowych będzie skupianie gwarantujące najogólniej mówiąc łączenie. To co nas inspiruje,

to odnajdywanie szczodrych i bogatych w widoki zasobów naturalnych.

 

  Jesteśmy firmą, która stworzyła markę “Chateau Village” dla budowy peryferyjnych systemów mieszkaniowych oraz “BOP”

dla budowy zespołów obiektów przemysłowych. Z marką “Willa Urbano” przygotowujemy kolejne realizacje mieszkaniowe w mieście.

“Baltique Standard” jest projektem zarówno zarządzania jakością turystycznych obiektów nadmorskich, jak i programem ochrony

środowiska - w tym ochrony unikatowych wartości pasa nadmorskiego. Nasza firma angażuje się w projektowanie i realizowanie procesów

deweloperskich w różnych segmentach rynku. Niezmiennie, nasze motto jest aktualne (już od 2005 roku): “Widzimy wielkie i małe projekty,

realizujemy niemożliwe bo patrzymy inaczej”.

 

  21st CENTURY DEVELOPMENT to projekty zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialne społecznie. Projektowanie na miarę

XXI wieku uwzględnia interesy powszechne, gospodarcze oraz środowiskowe. Zrównoważony rozwój propaguje skupianie zabudowy

i przeciwdziałanie jej rozpraszaniu się. W ten sposób nawiązujemy do historycznych uwarunkowań, promując wykorzystanie

istniejących zasobów w tym obiektów zabytkowych, bywa że często wymagających znacznych nakładów na ich rewitalizację. Długofalowa

polityka 21st Century Development przyczyni się do ograniczania zubożenia natury, emisji spalin, burzenia kompleksów folwarcznych,

zacierania historii oraz niepotrzebnych wydatków na rozbudowę i serwisowanie infrastruktury, która być może nigdy nie powinna

była powstać. URBANO chce poprzez swoje marki i projekty promować ideę zrównoważonej komunikacji publicznej, przestrzennego skupiania

miejsc zamieszkania wokół istniejących struktur komercyjnych, łączenia przestrzeni pracy z ofertą relaksu, co wpływa korzystnie

na funkcjonalność i jakość przestrzeni oraz budowanie ważnych i zdrowych relacji.

 

  Marka kancelarii urbanistyczno-prawnej i biura dokumentacji “URBANO” (Urbano Land Acquisition and Plannning Team), obok innych marek

odpowiedzialnych za zdefiniowane projekty i idee jest własnością spółki URBANIA, która wraz z innymi podmiotami gospodarczymi tworzy

inwestycyjną grupę Urbano Real. Partnerzy biznesowi powiązani z Urbano Real budują zarówno parki przemysłowe, jak i hotele w Afryce,

zarządzają biurami turystycznymi i obiektami turystycznymi nad polskim morzem, jak i w górach. Firma przez kilka lat zbierała informacje

i weryfikowała wiadomości, które miały ostatecznie zbudować koncept 21st Century Development. Poprzez własne wydawnictwo opracowywane,

a następnie publikowane były miedzy innymi materiały na temat ogólnopolskiego rynku gruntów dużych powierzchni, rozwiązań parkingowych

oraz patentów rozwiązań ekologicznych w budownictwie, a także technologii alternatywnych, zabytków (14. numer gazety) - możliwości

i ich rewitalizacji i ochrony, struktury oferty wypoczynkowej zarówno w górach jak i nad morzem, podsumowań raportów rynku nieruchomości,

budowy domów plus energetycznych, pasywnych i energooszczędnych, budowy pół golfowych oraz wielu innych (Gazeta Deweloperska,

dystrybucja EMPiK).